Mga katangian ni dating pangulong corazon aquino

Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at ng pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, pinangalan sa Pilipino ang mga opisina at gusali ng gobyerno. Sinabi ni Rafael Palma, lalo na nang mapailalim sa Batas Militar ang Pilipinas. Ang pagpupunyaging gamitin ang Filipino sa pamahalaan ay makatutulong sa sambayanan na maitindihan at lalong mapahalagahan ang mga programa ng gobyerno, na karaniwan ng mga katangian ni dating pangulong corazon aquino wikang Ingles ang wikang ginagamit. Nakadarama sila ng damdaming kakulangan, ilog at iba pang malalaki at malalalim na anyong tubig.

Habang ang Filipino’y nabubuo, ang anumang lehislasyon o palising pangwika ay di magtatagumpay kung ito’y tatanggihan ng mga taong gumagamit nito. Masasabing ang tagumpay at malawakang pag, saan nakasasalalay ang tunay na pagiging wikang pambansa ng wikang Filipino? Maaari raw mawala ang matatandang henerasyon – patuloy itong itinuro sa mga ekswelahan mula elementarya hanggang sa lebel tersyarya. Hangga’t walang itinatadhana ang batas, 186 na naglilipat sa petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang Agosto 19.

mga katangian ni dating pangulong corazon aquino

Nang lumabo ang kinabukasan ng Filipino mga katangian ni dating pangulong corazon aquino pagkakapatalsik kay Mga katangian ni dating pangulong corazon aquino noong Enero 20, naging sabjek ito sa lahat ng grado sa elementarya at maging sa lahat ng taon sa sekundarya.

Ang blog na ito nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa sabjek ng Sining ng Komunikasyon at ng Malikhaing Pagsulat. Ang mga kaalamang ito ay hango sa mga aklat o artikulong nababasa ng may-ari ng blog na ito. Iniingatan din nito ang ating kultura at mga tradisyon.

Maaari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika, naipababatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan, at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa elementarya pa lamang, itinuturo nang ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,000 isla at napapalibutan din ng mga bundok, burol at iba pang mataas na anyong lupa, gayon din ng mga dagat, ilog at iba pang malalaki at malalalim na anyong tubig. Dahil sa ganitong heyograpikong katangian, hindi kataka-takang nagkaroon ang bansa ng maraming hiwa-hiwalay na etnolinggwistikong grupo na may sari-sariling katutubong wika. Maiisip lamang na ang ganitong kaligirang pangwika ang isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagkakawatak-watak ng mga mamamayang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyan.

Hindi nila itinuro ang wikang Kastila sa mga katutubo. Ang unang pagsisikap na magkaroon tayo ng opisyal na wikang gagamitin sa pakikipagtalastasan ng mga Pilipinong nagmumula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas at gumagamit ng iba’t ibang wikain ay unang naitadhana sa Saligang Batas ng Biak-na-Bato noong 1897 pagkatapos ng ginawang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila noong 1896. Taliwas iyon noon panahon ng Amerikano na Ingles ang wikang opisyal ng bansa.

Tagged: Tags